Dịch Vụ Tư Vấn Và Chuyến Giao Kỹ Thuật Chăm Sóc Cây Trồng Và Sử Dụng Thuốc BVTV Đúng Cách

CHÚNG TÔI LÀM GÌ

Dịch vụ Tư vấn và chuyến giao kỹ thuật chăm sóc cây trồng và sử dụng thuốc BVTV đúng cách

 Nhằm giúp đỡ người dân gia tăng năng suất cây trồng, ESGreen đã chú trọng phát triển đội ngũ chuyên gia về nông nghiệp dẫn đầu bởi tiến sĩ sinh học Nguyễn Đức Sở, nguyên giảng viên chương trình IPM quốc gia. Trong năm 2020, chúng tôi đã mở và triển khai 15 lớp tập huấn tại các địa phương như Hải Dương, Thái Bình, Quảng Ninh, Hà Tĩnh và An Giang.
  Các hình ảnh lớp tập huấn: