Đào Tạo Bảo Dưỡng Và Sửa Chữa Thiết Bị Bay Không Người Lái

CHÚNG TÔI LÀM GÌ

Đào tạo/Bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị bay không người lái

Chương trình đào tạo Phi công nông nghiệp do ESGreen đào tạo.
Một số hình ảnh đào tạo phi công: 

Đội ngũ phi công trẻ đầy nhiệt huyết
4.bd88fbbe
Bảo dưỡng và sửa chữa drone